Det är läge att återinrätta den populära kursen Rättsmedicin för jurister inför hösten 2016. Det menar Juridiska föreningen och två studentkårer i en skrivelse till Medicinska fakulteten.

Kursen Rättsmedicin för jurister har getts vid Umeå universitet i mer än 20 år, men förra året kom beskedet att kursen läggs ner på obestämd tid, något som studenterna protesterade kraftigt mot, bland annat i en artikel i Vertex.

Juridiska föreningen, Umeå studentkår och Umeå medicinska studentkår har nyligen skickat en skrivelse till Medicinska fakulteten, där de argumenterar för att det nu blivit läge att ta upp den populära kursen igen.

De påtalar bland annat att universitetsstyrelsen i juni kan besluta om att inrätta ett särskilt anslag för att främja fakultetsövergripande utbildningar, vilket just Rättsmedicin för jurister är ett exempel på, och vill att kursen prioriteras i den kommande budgetberedningen så att kursen kan erbjudas till höstterminen 2016.

Läs hela skrivelsen här.