Alla studenter vid humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet ska ha rätt att göra praktik. Det är ett av de mål Umeå studentkår jobbar mot under detta läsår.

Carl Larsson.
Carl Larsson.

I slutet av vårterminen skrev Umeå studentkår sin verksamhetsplan inför läsåret 2014/2015. Där återfinns en rad studiesociala, utbildningsmässiga och övriga målsättningar inför året.
Umeå studentkår kommer att arbeta för att samtliga studenter vid Umeå universitet ska ha möjlighet till praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sin studietid.

Carl Larsson, utbildningsbevakare på Umeå studentkår, påpekar att VFU innebär en extra kostnad i form av ersättning för resekostnader och boende.
– Som det ser ut idag finns det en risk att de befintliga praktikplatserna försvinner på grund av de låga ersättningsnivåerna vid humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. Därför är vårt första mål att jobba för att de befintliga säkerställs och vi kommer i framtiden jobba för att alla ska ha möjlighet till praktik, säger Carl Larsson.

Umeå naturvetar- och teknologkår har bland annat ett specifikt medlemsmål i sin verksamhetsplan. NTK siktar på att någon gång under läsåret ha 2 100 medlemmar.
– Vi brukar ligga på mellan 1 900 till 2 000 medlemmar så vi siktar på en ökning med cirka tio procent, säger NTK:s ordförande Linn Raninen.

Anders Samuelsson

Läs mer i Vertex nr 6-2014, som utkommer 2 september.