Malin Wictor, som läst juristprogrammet i Umeå, har fått ett stipendium på 10 000 kronor för sin examensuppsats ”Barnens rätt att komma till tals”.  

Malin Wictor är en av sex juriststudenter i landet som får Familjens jurist-stipendiet på 10 000 kronor. Det delas ut till framstående examensuppsatser inom nationell och internationell familje- och socialrätt. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter att fördjupa sig i aktuella frågor inom dessa områden.

– Vid min praktik på en familjerättslig byrå blev jag intresserad av barns rätt att komma till tals och vilket inflytande barn har i situationer som rör dem. Jag bestämde mig för att utreda detta vidare och det känns väldigt roligt att bli uppmärksammad för min uppsats, säger Malin Wictor.

I juryns motivering heter det bland annat: ”Välskrivet om det för barnrätten viktiga mognadsbegreppet i samband med verkställighet av vårdnad, boende och umgänge.” Malin Wictor skrev uppsatsen som sitt examensarbete och tog examen i januari i år.  Hon arbetar numera som som tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt.

För stipendiepengarna planerar hon att göra något roligt.
– Förhoppningsvis blir det en skidresa till alperna i vår, säger hon till Vertex.