En hundralapp. Det är skillnaden mellan den  studentkår i Umeå som har högst medlemsavgift och den som har lägst. NTK toppar avgiftsligan.

Medlemsavgifterna, kårernas huvudsakliga intäktskälla, används bland annat till utbildningsbevakning och att hjälpa studenter som har problem av olika slag. Kårerna arbetar också med studiesociala frågor kring studentbostäder, bevakar studiemiljön och arrangerar olika evenemang riktade till studenterna  –  allt från fester och events till arbetsmarknadsdagar.

Av de tre kårerna vid Umeå universitet – Umeå studentkår (US), Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) och Umeå medicinska studentkår (UMS) – är det UMS som har den lägsta terminsavgiften (180 kr/termin) läsåret 2014/2015, medan NTK har den högsta (280 kr/termin). Ser man till helårsavgifter är skillnaden något mindre mellan de tre kårerna.

Linn Raninen är ordförande för NTK, som alltså toppar ”kåravgiftsligan”:
– Det är den avgift som behövs för att vi ska kunna driva den verksamhet vi vill, säger hon och tillägger att de flesta tecknar helårsmedlemskap, där prisskillnaden är mindre.

NTK:s kåravgift har legat på ungefär samma nivå sedan kårobligatoriet togs bort 2010. Med sex heltidsarvoderade studenter menar Linn Raninen att NTK kan fokusera på att hjälpa studenterna – kårmedlemmarna – på bästa sätt under hela året.

En tydlig skillnad mellan kårerna i Umeå är just antalet arvoderade. De arvoderade är studenter som tagit studieuppehåll eller motsvarande för att på hel- eller deltid arbeta med utbildningsbevakning och annan kårverksamhet. US har totalt 8,5 heltidsarvoderingar och NTK har 6, medan UMS har i sammanhanget blygsamma 2,75 heltidsarvoderingar.

Läs mer i Vertex 6-2014, som distribueras i dagarna.