– Det är främst utbytesstudenter som efterfrågat en alkoholfri klubbkväll, säger Erik Sjödin, studiesocialt ansvarig på Umeå Naturvetar- och teknologkår.

Under våren kommer det anordnas en klubbkväll som skiljer sig från de flesta andra. Det handlar  den alkoholfria klubbkväll som sedan länge varit uppe för diskussion vid kårerna. Och av studentresponsen att döma har den visat sig vara ett efterlängtat inslag i Umeås nöjesutbud.
– Det finns en efterfrågan på aktiviteter där det inte ingår alkohol, främst från utbytesstudenter, men även från svenska studenter, säger Erik Sjödin, studiesocialt ansvarig på NTK.

IRMA OLOFSSON ÄR studiesocialt ansvarig vid Umeå studentkår. Hon känner igen situationen som NTK beskriver och säger att hon fått höra av sina företrädare att det tidigt var en majoritet av utbytesstudenter som efterfrågade ett uteställe som inte var kopplat till alkoholkonsumtion. Däremot finns de inte representerade i den projektgrupp som nu ska driva projektet vidare.
– Det kom några utbytesstudenter på de första mötena, men ingen är med i projektgruppen. Däremot får jag mail från många som tycker det är ett jättebra initiativ, förklarar Irma Olofsson.

NÄR VERTEX PRATAR MED kårerna i mitten av januari har projektgruppen ännu inte träffats och beslutat några detaljer. Bland annat har klubbkvällen inte fått sitt slutgiltiga namn ännu. Vad som står klart är att klubbkvällen, som sedermera kan komma att bli ett återkommande inslag, inte kommer drivas av kårerna i sig. Erik Sjödin säger att det är projektgruppen, bestående av studenter, som själva ska driva klubben.
– Men vi kommer finnas där som en hjälpande hand, säger Erik Sjödin.

PROJEKTET ÄR I GRUNDEN ett samarbete mellan Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Medicinska studentkåren, Skogshögskolans studentkår och Umeå Kulturförening Humlan, Kyrkan på campus samt Studenthälsan.

ANDERS SAMUELSSON