Studenterna är fortsatt missnöjda med bostadssituationen i Umeå och inneboendelösningar blir vanligare. Det visar en enkät som Vertex gjort.

Vertex delade under Välkomstmässan i Universum den 3 september ut enkäter för att ta reda hur studenterna ser på bostadssituationen i Umeå. 119 enkäter fylldes i av studenter på mässan, varav 72 angav att de inlett sina studier denna termin. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet tolkas som en fingervisning snarare än som ett statistiskt säkerställt resultat.

Resultatet visar att studenterna inte har mycket till övers för bostadsmarknaden. 83 procent av nybörjarstudenterna ger betyget ”dålig” eller ”mycket dålig” när de får beskriva bostadssituationen för studenter i Umeå. Det är en liten ökning av andelen missnöjda jämfört med en liknande undersökning som Vertex gjorde på Välkomstmässan i fjol.  Av samtliga svarande i år är det endast två studenter som tycker att bostadssituationen är ”mycket bra”.

När studenten väl fått ett boende blir det gladare tongångar. Av nybörjarstudenterna anger 83 procent att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med sitt nuvarande boende – samtidigt som drygt 40 procent ändå svarar ”ja” på frågan om de snabbt skulle vilja ha ett annat boende än vad de har idag.

19 av de 72 nybörjarna bor som inneboende, vilket motsvarar drygt en fjärdedel av nybörjarstudenterna i enkäten. Det är en klar ökning jämfört med andelen inneboende i fjolårets undersökning. Lika många, 19 studenter, bor i studentkorridor eller studentlägenhet, medan 16 bor i vanlig hyresrätt, alltså ej studentlägenhet. 6 studenter har uppgett ”annat boende”, som vandrarhem, campingstuga eller ”sover på golvet”. Samtliga svar anger alltså läget den 3 september.

Här nedanför finns enkätresultatet sammanställt i pdf-format, dels totalt, dels uppdelat i nybörjare och äldre studenter.

Läs mer i Vertex nr 7 -2015,
som utkommer den 29 september.

Bostadsenkät ht 2015 – totalt, 119 studenter [pdf]
Bostadsenkät ht 2015– nybörjare, 72 studenter [pdf]
Bostadsenkät ht 2015– äldre stud, 47 studenter [pdf]