Exjobbet och projektarbetet fixat, och dessutom förtur till sommarjobbet. Ett nytt projekt ska ge umeåstudenter ett försprång i arbetslivet  redan under utbildningen.

Det är studenter på högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och elektronik- och datorteknik vid Umeå universitet som genom nysatsningen ”co-op” får en chans att knytas till ett företag under hela sin utbildningstid. Co-op står för cooperative education och innebär att studenter erbjuds möjlighet att genom ett arbetsintegrerat lärande göra studiebesök, projektarbeten, examensjobb och få sommarjobba på ett företag i regionen som anmält intresse att ta emot en co-op-student.

TILL CO-OP-SATSNINGEN har hittills Ålö, Bosch Rexroth, Knigthec, Bae Systems och Sanmina anmält sig. Universitetet för nu samtal om medverkan med fler företag i Umeå och Örnsköldsvik.
– Det här är ett lysande exempel på hur våra utbildningar kan jobba kontinuerligt och långsiktigt med företag och organisationer utanför akademin. Co-op är en fantastisk möjlighet för våra studenter och höjer kvaliteten i utbildningen, helt i linje med vad vi på bred front eftersträvar. Att högskoleingenjörsutbildningarna går före och visar vägen är väldigt positivt, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande

PÅ ONSDAG PRESENTERAS satsningen för studenterna på de aktuella utbildningsprogrammen. Intresserade kan sedan ansöka om en co-op-plats. Ett begränsat antal deltagare väljs under våren ut och gör sina första studiebesök på företagen under april månad.