Umeå universitet slår återigen rekord i antalet studenter. Något som ger ekonomiska konsekvenser, och kommer innebära förändringar i framtidens utbildningsutbud.

Siffran för antalet antagna studenter till Umeå universitet fortsätter att stiga. 22944 studenter är efter andra antagningsbeskedet antagna till en utbildning. Det är ökning med 1017 stycken jämfört med förra året.

Trots att det är glädjande att fler väljer att studera i Umeå är ett ökat antal studenter inget självändamål, tycker Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

– Visst krävs en kritisk massa och vi vill kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar över ett brett spektrum och då behövs många studenter väl fördelade mellan olika områden. I dagsläget finns det dock betydligt viktigare saker för Umeå universitet att fokusera på än just antalet studenter.

UMEÅ UNIVERSITET HAR ETT ekonomiskt takbelopp att förhålla sig till. Takbeloppet innebär den maximala ersättning som ett universitet får av staten för att utbilda studenter. Om universitetet utbildar fler studenter än takbeloppet täcker skjuts inga extra pengar till. De senaste åren har Umeå universitet legat över den nivån, vilket innebär att man utbildar fler än man får ersättning för. Något som är ohållbart i längden säger Anders Fällström.

– Vi tycker ju redan nu att vi behöver mer resurser till varje student för att kunna ge den utbildning vi vill. Det kan handla om alltifrån kontakttid, utrustning, lärares möjlighet att förbereda och utveckla utbildningen till de fysiska och digitala miljöerna, stödfunktioner och mycket annat.

Det rör sig om en ansenlig summa som måste minskas, säger Anders Fällström, men summan kan i nuläget inte räknas om i antalet studieplatser, eftersom olika utbildningar har olika ”prislappar” och alltså innebär olika mycket i ersättning från staten.

– Att neddragningarna kommer att märkas av är dock helt klart. Samtliga fakulteter brottas nu med tuffa svårigheter om hur och var man ska minska och var man ska öka. Samtidigt tror jag att det här, om några år, kan vara något nyttigt och bra för Umeå universitet. Vi behöver förändra vårt utbildningsutbud och ett yttre tryck kan ibland vara behjälpligt.

ANDERS SAMUELSSON