Drygt 1 350 personer har anmält sig till högskoleprovet i Umeå i slutet av oktober. Det är en ökning med 15 procent jämfört med förra hösten.

Även nationell ökar intresset för högskoleprovet.  51 300 personer kommer att sätta sig ner och gnugga håret över uppgifterna den 27 oktober. Det är nästan 4 000 fler än förra hösten. Då minskade intresset för högskoleprovet efter en uppgång under sex tillfällen i följd.

HÖSTEN 2011 VAR OCKSÅ första gången som högskoleprovet gavs i sin nya form, vilket kan vara en förklaring till att färre valde att skriva provet då.
– Det är roligt att antalet anmälda till högskoleprovet ökar totalt igen. Det visar på att det i grund och botten finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige, säger Per Zettervall, chef för systemförvaltningen vid Verket för högskoleservice, i ett pressmeddelande.

DET NYA HÖGSKOLEPROVET innehåller fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora delar med verbala respektive kvantitativa uppgifter. Den kvantitativa delen har fått större utrymme än i det gamla provet – tidigare låg tyngden på den verbala delen som då stod för 65 procent av provets alla uppgifter.

Övningsprov samt tips inför provdagen.