Master- och magisterprogrammen lockar allt fler nybörjarstudenter i Sverige, medan allt färre väljer att studera på fristående kurser.

Höstterminen 2013 började knappt 68 000 nya studenter i landets universitet och högskolor. Det innebär en minskning för tredje året i rad, visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Detta trots ett ökat antal sökande – minskningen beror på att färre nybörjare kunde erbjudas plats. ”Universitet och högskolor har dragit ned på utbildningsvolymen för att anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar”, skriver  UKÄ.

SIFFRORNA VISAR EN fortsatt trend mot att allt fler studenter läser programutbildningar och i mindre utsträckning fristående kurser.

BLAND YRKESEXAMENSPROGRAMMEN ökar specialistsjuksköterskeprogrammen mest, med 11 procent. Även utbildningarna till sjuksköterska, ämneslärare samt högskole- och civilingenjör ökar, med mellan fem och åtta procent vardera.

DET ÄR FRAMFÖR ALLT fristående kurser som tappar studenter. ”Det är tydligt att universiteten och högskolorna prioriterar sina programutbildningar när de har minskat på antalet platser för att anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar,” skriver UKÄ i en kommentar till siffrorna.