Endast två nya spermadonatorer sedan i somras och fortsatt brist på såväl ägg som sperma. Så ser situationen ut vid IVF-kliniken i Umeå inför 2013, då behovet förväntas öka ytterligare.

I Vertex nr. 6/2012 träffade vi umeåstudenten “Daniel” som donerade sperma vid IVF-kliniken i Umeå. I artikeln kunde man läsa om de långa behandlingsköer som uppstått till följd av för få ägg- och spermadonatorer. Och det har inte skett någon större förändring sedan dess.
– Vi är fortfarande i kris och behöver fler donatorer. Det är visserligen längre köer för äggdonationer, men jag skulle säga att vi är i stort behov av båda, säger Maria Löwstedt, embryolog och rekryterare av ägg- och spermadonatorer vid IVF-kliniken i Umeå.

VERKSAMHETEN MED spermadonationer startades i början av 80-talet och drevs i landstingets regi fram till att IVF-kliniken tog över 2002. Sammanlagt har det funnits 69 godkända donatorer. Maria Löwstedt säger att det på senare tid varit något fler intresserade än tidigare, men att det inte ens är hälften som blivit godkända som spermadonatorer.
– Idag har vi cirka 15 donatorer, men större delen av dem donerade för några år sedan, men då deras kvot på sex stycken befruktningar inte är uppnådda är de fortfarande registrerade.

I OKTOBER TOGS beslutet att Västerbottens läns landsting ska erbjuda lesbiska par tre subventionerade donatorinseminationsförsök. Något som tidigare endast varit verklighet för heterosexuella par.
– Vi är oroliga över hur det ska gå. Vi klarar knappt av situationen nu och det kommer behövas fler donationer efter nyår. Därför är vi oroliga.

MARIA LÖWSTEDT SÄGER att dagens ersättning på 500 kronor per spermadonation inte kommer höjas, men att hon hoppas på en förändring av ersättningarna för äggdonation och att den höjs från dagens 3 000 kronor.
– Förhoppningsvis ska vi höja ersättningen för äggdonation till det dubbla efter årsskiftet, säger Maria Löwstedt.

ANDERS SAMUELSSON