Fem av de 29 unga och lovande forskare i landet som utses till Wallenberg Academy Fellows 2015  kommer från Umeå universitet – vilket är en rekordnotering.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets – och världens – mest lovande, unga forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Erik Domellöf.
Erik Domellöf.

De fem från Umeå universitet som utses till Wallenberg Academy Fellows 2015 är Erik Domellöf (samhällsvetenskap), Andrea Puhar (medicin), Nasim Sabouri (medicin), Aleksandra Foltynowicz-Matyba (naturvetenskap) och David Seekell (naturvetenskap, University of Virginia/Umeå universitet).

Att fem forskare vid Umeå universitet utses är en rekordnotering sedan programstarten 2012. Marianne Sommarin, vicerektor för forskning, pekar dessutom på att de fem är verksamma inom allt från samhällsvetenskap till naturvetenskap och medicin.
– Det visar på en enorm bredd på vår starka forskning och att vårt universitet är en forskningsmiljö där unga forskare kan nå framgång. Erik Domellöf är dessutom den enda samhällsvetaren i landet som utnämns, säger hon.

Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, som ansvarar för utvärdering av kandidaterna, säger i ett pressmeddelande att Wallenberg Academy Fellows är en av de största satsningar som någonsin gjorts på yngre forskare i Sverige.
– Programmet skapar möjligheter för forskarna att angripa svåra och långsiktiga forskningsproblem. Samarbetet med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kring Wallenberg Academy Fellows-programmet ligger helt i linje med vårt långsiktiga arbete för grundforskning – friare anslag, längre anslagsperioder och tydligare karriärvägar för forskare.

Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.