Omkring 600 studenter från andra länder pluggar i höst vid Umeå universitet. Av dessa är cirka 100 skyldiga att betala studieavgifter.

Hösten 2011 införde regeringen avgifter för utbytesstudenter från länder utanför EU/EES. Antalet utländska studenter i Sverige tvärdök i samma veva, från 17000 året innan till knappt 3 000 hösten 2011. Nivån har sedan sakta stigit, om än sakta, och i höst väntas 5 000 internationella studenter studera vid svenska universitet.

UMEÅ UNIVERSITET har följt samma trend. Ifjol pluggade cirka 100 avgiftsbelagda studenter studenter i Umeå. I år väntas ungefär lika många, enligt preliminära siffror från Umeå universitetet.
– Vår gissning är att vi landar på omkring 60 nyantagna studenter, ungefär samma som fjol. Sedan tidigare har vi 49 avgiftsstudenter som ska fortsätta nästa termin, totalt blir det lite drygt 100 avgiftsstudenter, säger Henrik Stenwall, utredare vid universitetets planeringsenhet.

UTBYTESSTUDENTER FRÅN länder som tillhör EU eller EES är inte avgiftsbelagda. De är också betydligt fler. I höst pluggar 489 utbytesstudenter vid Umeå universitet, en ökning med 8 studenter jämför med ifjol.
Utbytesstudenter läser inte vid något av Umeå universitets utbildningsprogram, utan läser oftast ett program vid sitt hemuniversitet.

FÖR DE UTOMEUROPEISKA studenterna är avgiften för att studera vid svenska universitet och högskolor ungefär 100 000–150 000 kronor per år.

BERTIL JANSON