Första steget mot stora förändringar inom Umeå studentkår kan tas under höstens första fullmäktigemöte. En av huvudpunkterna är förslaget att ändra Umeå studentkårs stadgar – och i förlängningen hela valsystemet.

Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, vill förändra Umeå studentkår i grunden och vann en storseger i vårens kårval, med 65 procent av rösterna och egen majoritet i kårfullmäktige som följd. 

Den 26 september sammanträder kårfullmäktige för första gången detta läsår. En av huvudpunkterna på dagordningen är RIK:s förslag att revidera Umeå studentkårs stadgar. Bakgrunden är RIK:s vilja att kårsektioner och kårföreningar ska sätta agendan för vad kåren ska arbeta med – och att den tidigare i hög grad partipolitiskt kopplade styrningen av kåren ska upphöra.

Erik Vikström.

Varför är det viktigt?
– Vi tycker att det verkligen ska vara kårens medlemmar, genom dess kårföreningar och kårsektioner som utgör och sätter agendan för det högst beslutande organet i vår organisation, säger Erik Vikström (RIK), ordförande för Umeå studentkår och tillägger att det bara är en av fyra kårer i Umeå och en handfull kårer i Sverige som har kvar det här partipolitiska listvalsystemet.  
– Vi tror att sänkta trösklar in i kårfullmäktige och fler påverkansmöjligheter för kårföreningar skapar mer engagemang för kåren. 

Förslaget att ändra stadgarna går i korthet ut på att valsystemet ändras så att partipolitiska ”kårlistor” (till exempel Centerstudenter, Studentpartiet Socialdemokraterna och Moderat student) inte längre kan ställa upp i kårvalet. Istället ska de sju kårsektionerna inom Umeå studentkår (till exempel Samsek, Humsek och Umpe) tilldelas ett visst antal platser, eller mandat, i kårfullmäktige.

Antalet ledamotsplatser i fullmäktige föreslås också ökas, från nuvarande 31 till 35, där varje kårsektion får minst 2 mandat och därefter mandat utifrån hur många medlemmar kårsektionen har, samt utifrån hur många studenter totalt det finns inom respektive sektions utbildningsområde.

Men det är inte självklart att kårstyrelsens förslag om stadgeändring vinner gehör. Enligt kårens nuvarande stadgarna krävs att minst två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar ja till förslaget – om detta inte sker faller förslaget att ändra stadgarna redan i detta första skede.

Efter vårens kårval har RIK 20 mandat i fullmäktige, medan ”oppositionen” i form av Vänsterstudenterna och Arbetarpartiet har 8 respektive 3 mandat, där Vänsterstudenterna tidigare kritiserat planerna på att ändra valsystemet. 

Om alla ledamöter kommer saknar alltså RIK ett mandat för att nå två tredjedelar – såvida RIK inte lyckats övertala minst en ledamot i ”oppositionen” att rösta ja till förslaget. Om RIK är fulltaliga och något av de andra kårpartierna inte är det, då kan definitivt första steget mot stadgeförändringen röstas igenom.

Blir det så tror du?
– Det vet vi först på onsdag efter kårfullmäktigemötet. Jag tycker inte att vi ska se det som en riksdag och att vi är två läger som kommer blockera varandras förslag. Det kan mycket väl vara så att VSF och AP också anser att förslaget är bra och ligger i medlemmarnas intresse, säger Erik Vikström.

Han säger att ingen av VSF:s representanter närvarat vid kårstyrelsens möte där frågan behandlats, vilket han ”har svårt att tolka det som att det råder några större meningsskiljaktigheter mellan oss”.

Om fullmäktige röstar ja till en ändring av kårens stadgar krävs att samma beslut fattas under fullmäktigemötet i december. Först därefter kan stadgeförändringarna träda i kraft.
I så fall, blir det ett sektionsbaserat kårval redan till våren?
– Om stadgerevideringsförslaget går igenom så kommer vi självklart att genomföra ett sektionsbaserat kårval till våren, säger Erik Vikström.

Vertex har sökt både VSF och Arbetarpartiet för en kommentar.

Bertil Janson