Institutionen för psykologi genomför under hösten 2012 en för svenska högskolor och universitet unik satsning på sina studenter. 11 toppforskare är inbjudna till  studentkonferensen i psykologi.

I oktober hölls en konferens för studenter inom kognitionsvetenskap. Det var första halvan av det projekt som ska föra studenter och allmänheten närmare den senaste forskningen. Den 5-7 december kommer 11 toppforskare att besöka Umeå, då det är psykologiämnets tur att stå i centrum. Det är Institutionen för psykologi som står bakom arrangemanget, som hålls på Umeå Folkets Hus och är det första i sitt slag i Sverige.

MARKUS NYSTRÖM, projektledare för konferenserna, har arbetat sedan augusti förra året med detta. Han säger att det unika dels består i att detta är ett arrangemang som finansieras av institutionen, och dels av innehållets art.
– Det här är ett arrangemang som vänder sig direkt till studenter och inte forskare. Sedan har vi ordnat forskare av en otrolig dignitet. Till exempel Alan Baddeley som man kan säga är arbetsminnets fader. Vi är också stolta över att få hit Janette Atkinson som är väldigt duktig.

STUDENTERNAS SCHEMAN har anpassats för att de ska kunna medverka under alla tre dagarna, berättar Markus Nyström. Detta gäller studenter inom psykologi såväl som kognitionsvetenskap. Dessutom har programmens lärare ombetts knyta av till föreläsningarnas innehåll i undervisningen. Och som ett led i att göra konferensen tillgänglig för alla tas inget inträde.
– Det är gratis för alla. Om vi hade tagit betalt hade vi kunnat brassa på ännu mer, men då syftet var att göra det så tillgängligt som möjligt bestämde vi oss för att låta det vara gratis.

KONFERENSEN VÄNDER sig i första hand till institutionens studenter, men även universitetets övriga studenter samt allmänheten. Markus Nyström säger att de från institutionens sida varit noga med att informera talarna om att det kommer vara en blandad publik och att föreläsningarna och paneldiskussionen ska hållas på en allmän nivå.
– På hemsidan finns en presentation av talarna och abstract av deras arbete. Läser man det har man inga problem att hänga med. Det finns en poäng med att inte behöva ha djup detaljkunskap, utan vi vill att att åhörarna ska förstå utifrån ett allmännyttigt perspektiv.

Kommer det att bli ett återkommande arrangemang?

– Det är en förhoppning vi har. Men det är en sådan omfattning att det nog inte att genomföra varje år så det får ske med några års mellanrum. Det här är i alla fall en bra start som visar på en medveten satsning på att öka studenters och allmänhetens möjlighet att ta del av den senaste forskningen.

ANDERS SAMUELSSON

Lista över talare, samt program, finns på evenemangets hemsida.