– Jag tycker att vi inte ska sluta bry oss när mediavågen är över. Det säger Ulrika Schmauch, lektor vid sociologiska institutionen, inför söndagens Facebook-evenemang Refugees Welcome, en manifestation för asylmottagande i Umeå.

Ulrika Schmauch.
Ulrika Schmauch.

I skrivande stund har 1 700 personer, via evenemangets Facebooksida,  meddelat att de kommer till manifestationen. Ulrika Schmauch, lektor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, är en av dem. Hon ser det som en självklarhet att delta för att välkomna flyktingar.
 Jag tycker att det är det minsta man kan göra för att visa solidaritet med de människor som just nu har det jäkligt tungt.
Hon pekar också på vikten av att jobbet måste fortgå även när medievågorna lagt sig.
– Det finns ju grupper som exempelvis ”Ingen människa är illegal” som man kan kontakta. Vi måste påminna varandra om detta.

Kristoffer Fredriksson är en av initiativtagarna till evenemanget. Han förklarar att manifestationen kan vara en pusselbit för en mer human flyktingpolitik.
 Vi vill berätta för människor hur de kan hjälpa till utöver att skänka pengar och visa folk att man kan hjälpa flyktingar hela vägen.

Pengar och annat som skickas självklart är bra, men att hjälp ofta behövs hela vägen och inte bara på plats. Att engagera sig i organisationen Vän i Umeå är ett sätt för privatpersoner att hjälpa till för att underlätta integrationen för nyanlända, något som förhoppningsvis kan skapa en relation, menar Fredriksson. Han förklarar även att det är viktigt att folk känner att de kan hjälpa till kontinuerligt.

Kristoffer Fredriksson är hoppfull och tror att manifestationen kan leda till att politiker tar större ansvar för hjälp och skydd för dessa människor.
 Vi vill fortsätta involvera politiker i uppföljande aktiviteter och fråga dem vad de kan göra.

Manifestationen hålls på söndag den 13 september klockan 14.00 i Döbelns park, centrala Umeå.Några organisationer som stödjer evenemanget är RSFU, Rädda barnen och Vän i Umeå.

Text: Hanna Kalla
Elin Angvarson
Greta Hansson Vikström
Foto: Elin Angvarson