Att försöka mörka ideologi och grundläggande värderingar är inte rättvist mot kårens medlemmar, skriver Nils Persson (VSF) och Jonas Nordström (S) i Umeå studentkårs styrelse, apropå interpellationen som ifrågasatte kårens deltagande i en demonstration.

I sin kommentar till Vertex rörande Moderat students interpellation antyder Anton Bergström (MST) att det råder en motsättning mellan ställningstaganden i samhällsdebatten och studentfackligt arbete. (Se artikeln ”Studentkår får kritik efter medverkan i demonstration”, reds anm.). Vi vill bemöta detta då vi anser att så inte är fallet. Universitetet och dess verksamhet är på inget sätt isolerat från omgivande samhälle. Förutsättningarna för studier är helt beroende av rådande samhällsklimat.

Att ställa sig bakom manifestationer av olika slag är ett sätt att ta ställning för eller emot skeenden som rör dessa förutsättningar. Om MST är oroliga för att den typen av aktiviteter på något sätt ska gå ut över det dagliga kårarbetet kan vi försäkra om att manifestationen i fråga ägde rum efter kontorstid. Med detta sagt vill vi inte på något sätt raljera eller spela dumma, utan helt enkelt vara tydliga då vi upplever att MST ställer dessa två aspekter av kårverksamhet mot varandra.

Vi vet att det här i grund och botten rör frågan om partipolitisk anknytning. Även här är det en fråga om tydlighet. Kårens medlemmar har rätt att veta vilken ideologi deras representanter förespråkar. Kårarbetet är politiskt. Våra värderingar, oavsett om dom grundar sig i en tydlig politisk ideologi eller inte, kommer att påverka den verksamhet vi bedriver. Ibland tangerar de politiska partiers agenda vilket kan upplevas som provocerande.

Det här tydliggör faktiskt Anton Bergström själv när han i Vertex talar om reformer för att ”underlätta flyktingars inträde på arbetsmarknaden”, en tydligt partipolitisk värdering rörande ett förslag som vi socialister kallar för ett försök att underminera arbetsrätten. Den partipolitiska anknytningen finns alltid där i någon mån, men så länge vi är tydliga med vad vi står för borde det inte vara särskilt kontroversiellt.

Poängen är att vi alla agerar utifrån vår ideologi och grundläggande värderingar. Att försöka mörka dessa är inte rättvist mot kårens medlemmar och leder till en sämre fungerande demokrati inom organisationen.

Nils Persson (VSF)
ordförande, Umeå studentkår
Jonas Nordström (S)
1:e vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor,
Umeå studentkår