Tre utbildningar vid Umeå universitet har bristande kvalitet. Den bedömningen gör Högskoleverket, som utvärderat 14 utbildningar i Umeå.

Kritiken gäller det tvååriga kandidatprogrammet i journalistik, magisterprogrammet i kulturgeografi och masterprogrammet i psykologi. Den femåriga psykologutbildningen berörs inte av kritien, utan får betyget hög kvalitet. Detsamma gäller för kandidat- och masterprogrammen i kulturgeografi.

– Vi kommer nu att gå igenom Högskoleverkets omdömen och se till att stärka de berörda utbildningarna , säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Två utbildningar – kandidat- och masterprogrammen i geovetenskap/naturgeografi – når den högsta nivån på betygsskalan: mycket hög kvalitet. Omdömet “hög kvalitet” får nio utbildningar inom geografi, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, psykologi samt den femåriga utbildningen som leder till en psykologexamen.