Minst 10 månaders kötid. Två veckor in på terminen krävdes just detta för att över huvud taget ha en chans att få ett studentrum på Ålidhem via AB Bostaden.

Den 13 september tittade Vertex närmare på söktrycket för ett studentrum. Rummet, beläget på Pedagoggränd 1b, hade klockan 16.00 inte mindre än 74 intresseanmälningar. För att hamna bland de åtta som får ett erbjudande på rummet krävdes en registreringstid hos AB Bostaden på lägst tio månader och 18 dagar. Det hårda söktrycket har gjort att studenter tvingats söka sig till bland annat  Akutrumsförmedlingen för att få tak över huvudet.

I BÖRJAN AV SEPTEMBER uppmärksammades det allt hårdare trycket på studentboenden. Nya studenter som saknade boende vid studiestart hamnade, via Akutrumsförmedlingen, så långt bort som Nordmalings camping i väntan på ett eget boende. Och detta innan reserverna ens hade anlänt.
Annalena Löfgren har ansvar för Akutrumsförmedlingen som kommunen driver i samarbete med KFUM. Hon säger att det i början av september, efter medias uppmärksammande av att studenter bodde på Nordmalings camping, kom in ett tjugotal nya objekt. Det blev räddningen.
– Situationen har aldrig varit så kärv som i år. Men alla har fått ett boende, om än långt från universitetet.

LÄGET VID TERMINSSTART HAR varit extremt bekymmersamt i modern tid har det aldrig varit så högt tryck efter bostäder, enligt Annalena Löfgren. Innan reserverna kom hade Akutrumsförmedlingen erbjudit 435 boenden. Efter att de anlänt var siffran uppe i cirka 450.
– Det finns fortfarande de som bor på vandrarhem och campingar och som letar efter ett eget boende, så situationen är inte riktigt under kontroll för studenterna, sa Annalena Löfgren när Vertex pratar med henne i mitten av september.

ANNALENA LÖFGREN FÖRKLARAR förklarar att det visserligen fanns några sommarstugor att tillgå i nödfall, men då behövdes bil för att ta sig till och från. Några nya studenter har fått boende en bra bit från universitetet. Nordmalings camping, Vännäs och till och med Örnsköldsvik är exempel på tillfälliga bostadsorter.
– I Örnsköldsvik fanns det några tomma studentlägenheter som vi använt. Studenterna som bor där är främst de som inte har så mycket undervisning på campus.

UMEÅ UNIVERSITET HAR INFÖR denna hösttermin gjort en medveten satsning på att öka antalet programstudenter. Detta, tror Annalena Löfgren, kan ha bidragit till den rådande bostadssituationen, då programstudenter generellt bor på studieorten i högre grad än studenter som läser fristående kurser. Vidare säger hon att det i månadsskiftet oktober-november ska hållas ett möte där representanter från studentkårerna, Umeå kommun, Akutrumsförmedlingen och AB Bostaden ska träffas.
– Vi måste utvärdera det som hänt och se över hur vi kan arbeta vidare i framtiden.

ANDERS SAMUELSSON