Rödmärkning och omdömet att studenter inte kan erbjudas studentboende under höstterminen. Det omdömet får Umeå i en färsk rapport om läget på studentbostadsmarknaden.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstterminsstarten. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas och bedöms efter ett antal kriterier.

HÖSTENS RAPPORT VISAR ett kärvt läge på studentbostadsfronten i landet. I bara 4 av 32 undersökta universitets- och högskolestäder kan studenter erbjudas boende inom en månad.
– Det är en oroväckande men väntad utveckling. Byggandet av studentbostäder prioriteras helt enkelt inte, säger SFS vice ordförande Erik Pedersen.

UMEÅ TILLHÖR DE NIO städer där läget bedöms svårast, nämligen att studentboende inte kan erbjudas under denna hösttermin. ”I Umeå är det i regel stor efterfrågan på bostäder inför terminsstart”, heter det i rapporten, som fortsätter: ”Några veckor inför terminsstart var det 12 månaders kötid för ett rum i en studentkorridor hos den största förmedlaren av studentbostäder.”

KÖTIDEN MINSKAR VANLIGEN en bit in på hösten, noteras det i rapporten, ”men bostadsbolaget AB Bostaden tror inte att alla sökande kan räkna med att få ett boende under höstterminen. Bolagets representant understryker samtidigt att sådana uppskattningar alltid är svåra att göra”. SFS noterar också att Umeå studentkår tillsammans med kommunen driver en akutrumsförmedling ”för att hjälpa studenterna att hitta tak över huvudet i väntan på en mer permanent bostad”.

ANDRA STÄDER MED BRIST på studentbostäder är Göteborg, Linköping, Lund, Luleå, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö. Lättast att hitta studentboende i höst är det enligt rapporten i Härnösand, Karlshamn, Skellefteå och Trollhättan.