Umeåforskaren Annakarin Nyberg, Umeå universitet, visar i sin nya bok Digitalt entreprenörskap hur kvinnor har professionaliserat en nedvärderad hobby – bloggandet. Bloggarna används som katalysatorer i växande företag för att bygga varumärken, skapa nätverk och marknadsföra sig.

Nybergs målsättning med boken är att nyansera bilden av vem som kan vara företagare och entreprenör idag. Hon vill också inspirera andra företagare att ta klivet ut på nätet. Hur man kan gå tillväga visar bokens 17 strategier för digitalt entreprenörskap.

Annakarin Nyberg menar att många ställer sig frågande till hur det kan vara möjligt att skapa inkomster genom aktiviteter som bloggande.

– Det finns så många fördomar och jag tycker att det är hög tid att nyansera bilden genom att inte bara lyfta fram svårigheter utan också de möjligheter som följer av att alltfler tillbringar alltmer tid på nätet. Ett positivt exempel är de kvinnor som jag har följt. De har lyckats professionalisera sin hobby mycket tack vare den generösa, uppmuntrande och tillåtande kultur som har vuxit fram bland dem.