Trots fiaskot med Kårhuset Universum planerar Umeå studentkår att köra igång verksamhet även på Scharinska, skriver Arbetarpartiet, som motsätter sig planerna.

Styret för Umeå studentkår leker storkrögare. Denna dyrbara lek har redan resulterat i förluster på över 700 000 kronor och ett Kårhus i konkurs. Trots detta har Umeå Studentkår långtgående planer på att driva även Scharinska Villan i egen regi.

I april 2013 tog kåren, i all hast, beslut om att starta ett kårhus i Coronas gamla lokaler. Någon affärsplan fanns inte och budgeten sågades av Coronas tidigare ägare för att den inte var realistisk. Inte heller andades det ett ord om att Umeå Studentkår drev Corona under åren 1990-2000, vilket resulterade i att kåren gick med 1,3 miljoner i förlust. Denna dyrköpta erfarenhet ville inte kårledningen kännas vid. Istället drevs beslutet att starta Kårhuset i Coronas gamla lokaler igenom – mot bättre vetande.

Umeå studentkårs styrelse hade nämligen konstaterat att studentkåren, via olika fonder och stiftelser, satt på flera miljoner kronor och ville sätta sprätt på dessa. Allt tyder på att de vill bygga upp ett krogimperium likt det kåren hade på 1970-talet, då man drev en av Sveriges största krogverksamheter. Kärnan i det nya krogimperiet skulle bli vara Kårhuset.

Men verkligheten hann ikapp. Bristen på affärsplan och de orealistiska ekonomiska kalkylerna slog tillbaka med full kraft. Under Kårhusets första verksamhetsår gjorde det en förlust på över 700 000 kronor! Och i december 2014, efter bara 1,5 års verksamhet, tvingades Kårhuset i konkurs.

Nu försöker de ansvariga komma undan sitt ansvar. De försöker bland annat att gömma sig bakom att Kårhuset ägdes av Kårhusstiftelsen – och inte av Umeå studentkår. Kårhusstiftelsen ägs dock av Umeå studentkår och förvaltar pengar som tillhör Umeå studentkårs medlemmar. Stiftelsens styrelse tillsätts av kåren. Dessutom är ordförande i kårstyrelsen och stiftelsen samma person. Att hävda att Umeå Studentkår inte har med Kårhuset att göra är ett sällsynt fegt försök att smita från sitt ansvar för en av de största förlustaffärerna i Umeå Studentkårs historia.

Ledningen för Umeå studentkår har agerat fullständigt ansvarslöst med studenternas pengar. Det gäller dels den nuvarande styrelsen som består av Vänsterns Studentförbund (VSF), Liberala Studenter och Förenade Studenter som satt vid rodret under hela Kårhusets verksamhet. Liberala Studenter bedrev t.o.m kårvalskampanj under parollen ”Ja till krogimperium”. Snacka om magplask. Men även den tidigare kårstyrelsen – som bestod av socialdemokrater, moderater och liberaler – är ansvariga, då det var dessa som valde att starta Kårhuset trots de bristfälliga ekonomiska kalkylerna.

Trots fiaskot med Kårhuset planerar kåren att köra igång egen verksamhet även på Scharinska Villan. Arbetarpartiet kommer att göra allt i sin kraft för att stoppa dessa planer. Verksamheten på Scharinska bör även i framtiden skötas av externa entreprenörer, som varit fallet tidigare.

Umeå studentkårs medlemmar förtjänar ett kårhus. Men erfarenheterna från skandalen kring Kårhuset, och tidigare erfarenheter, visar att ett sådant måste stå på en stabil ekonomisk grund.

Lars-Erik Utberg
Davis Kaza
Arbetarpartiet