När beslutet att lägga ner Vertex kommer – mitt i värsta viruskrisen, men ändå helt oberoende av den – är det en cirkel som sluts. Eller kortsluts? Vertex chefredaktör Bertil Janson vill lyfta en central fråga.

Bertil Janson, chefredaktör och ansvarig utgivare, Vertex.

För bra precis 20 år sedan bildades Kårmedia Umeå, bolaget som sedan dess gett ut studenttidningen Vertex. Tidigare, ända sedan 1960, låg tidningen som en verksamhetsgren under Umeå studentkår.

Kårmedia startades som en följd av att två nya studentkårer bildats i Umeå. Nu ville man skapa en bas för ett kårgemensamt ägande av studenttidningen.

En central utgångspunkt för kårerna – och för universitetet – på den tiden var att tidningen Vertex skulle agera fritt och oberoende, även gentemot ägarkårerna. Detta journalistiska oberoende säkerställdes dels genom bolagsformen, dels genom beslutet att ha en anställd journalist som ansvarig utgivare.

Under dessa premisser bildade Umeå studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår  Kårmedia Umeå. Även medicinska studentkåren bjöds in till diskussioner om delägarskap, men de ville hellre ha ett ”kårorgan”, där kårerna själva skulle bestämma vad som publicerades, ostörda av jobbiga journalister, vilket de två andra kårerna då inte kunde gå med på. Medicinska hoppade av diskussionerna och blev aldrig delägare.

Nu är läget ett annat. Tillsammans siktar de tre kårerna på att, efter Vertex sista nummer i september, kicka igång en ny studentmediasatsning. Enligt en av kårordförandena vill kårerna vara ”mer involverade” i arbetet med den än de varit i Kårmedia/Vertex.

Det låter som en helomvändning i synen på vikten av fri och oberoende journalistik. Någon skulle kanske säga att det är en övertolkning, men som avgående chefredaktör och ansvarig utgivare vill jag ändå bjussa på några stillsamma råd och reflektioner:

  1. För att riktig journalistik ska kunna skapas behövs en ansvarig utgivare som utformar och publicerar innehåll efter journalistiska riktlinjer och bedömningar. Det vill säga en journalist, i någon form, som inte sitter i organisationens knä.
  2. Är det inte journalistik kårerna vill åt, utan organisationsstyrd ”information” eller liknande, kan man så klart ha till exempel en kårrepresentant, med valfri titel, som ansvarig utgivare. Men då måste den uppenbara risken för långsiktigt växande trovärdighetsförluster, och därmed följande problem, vägas in i bedömningen. Mediasatsningar av typen ”husbondens röst”, så kallade megafoner, har en tendens att dö sotdöden rätt snabbt.
  3. Beslutet om vem som ska vara ansvarig utgivare är centralt och stakar omedelbart ut vägen mot fortsättningen.  

Bertil Janson
chefredaktör & ansvarig utgivare, Vertex

Läs också: Vertex läggs ner – sista numret utkommer i höst

PS: Gå gärna in på Vertex Facebooksida och säg hej då till en klassisk studenttidning. Sista numret utkommer den 11 september.