Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa vid Umeå universitet håller inte måttet, enligt en ny granskning av Universitetskanslersämbetet, medan kandidatprogrammen i etnologi, radiografi och röntgensjuksköterskeprogrammet får godkänt.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i sin  senast offentliggjorda utvärderingar satt luppen på 39 av landets högskoleutbildningar inom antropologi, etnologi, arbetsliv och hälsa, röntgensjuksköterskeexamen, radiografi och medicinsk nuklidteknik.

NIO AV DE GRANSKADE utbildningarna får underkänt, ”bristande kvalitet”, 29 bedöms som godkända, ”hög kvalitet”, och två får det högsta betyget, ”mycket hög kvalitet”.

UMEÅ UNIVERSITETS utbildningar inom dessa områden klarar sig hyfsat den här gången. Av de fyra granskade utbildningarna  får magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa bakläxa och omdömet ”bristande kvalitet”, vilket innebär att universitetet har ett år på sig att komma tillrätta med bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

BÄTTRE BETYG, i form av omdömet ”hög kvalitet”, får tre andra utbildningar vid Umeå universitet, nämligen kandidatprogrammen i etnologi, kandidatprogrammet i radiografi och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Läs omdömena om din utbildning på UKÄ:s hemsida:
• Antropologi och etnologi »
• Arbetsliv och hälsa »
• Röntgensjuksköterskeexamen, radiografi och medicinsk nuklidteknik »