Allt fler får studiemedel, under förra året totalt nästan en halv miljon personer. Samtidigt ökar genomsnittsskulden bland landets studenter.

337 300 personer hade under 2013 studiemedel för studier på eftergymnasial nivå, vilket är det högsta antalet någonsin. Det visar CSN:s årsrapport Studiestödet 2013. Totalt fick 471 950 personer studiemedel under förra året – en ökning med närmare 5 000 studerande jämfört med året innan.

Antalet studerande i utlandet slår också rekord – 33 600 personer under förra året. Flest studerande väljer att studera i USA och Storbritannien.

CSN konstaterar också att skuldsättningen ökar bland Sveriges studerande. Genomsnittsskulden efter avslutade studier har, för studerande på eftergymnasial nivå, ökat med nästan 15 000 kronor de senaste tre åren. 2014 är genomsnittskulden 140 437 kronor för en låntagare som har studerat på eftergymnasial nivå och som blev återbetalningsskyldig den 1 januari.