96 procent av de nya studenterna upplevde att de lärde känna sina studiekamrater bättre tack vare NTK:s mottagning i fjol. Och hälften tyckte att alkoholen hade en central roll under mottagningen.

Det visar den enkätundersökning som NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, gjorde bland de nya studenterna efter fjolårets mottagningssperiod.

163 nykomlingar svarade på enkäten så något statistiskt bergsäkert resultat är det inte fråga om, snarare en temperaturtagning.

Den visar i alla fall, bland annat, att 50 procent tyckte att alkoholen hade en central roll under mottagningen, att de flesta (ca 60 procent) tyckte detta var positivt och 8 procent tyckte det var negativt.

Enkäten visar också att runt 70 procent av de svarande var med på ”det mesta” eller ”allt” av de aktiviteter som anordnades under mottagningsveckorna. Ungefär 13 procent deltog inte, eller nästan inte alls, i aktiviteterna.

Umeå Studentkårs mottagningsenkät från förra året sammanfattar hur faddrar och generaler upplevde mottagningen. På frågan om den egna sektionen hade genomfört egna mottagningsutbildningar var det vanligaste svaret nej.

Nytt för i år är att alla faddrar som är med vid Umeå studentkår ska skriva under ett kontrakt, något som tidigare bara skett muntligt, enligt Timmy Nyberg, ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor på Umeå studentkår.–
– I år är det nog det tydligaste året måste jag nog säga, vi har ett fadder kontrakt som alla måste skriva under. Där står det vad man ska förhålla sig till, vi har inte haft något sådant tidigare, säger Timmy Nyberg.  

Angelica Säfvenberg