Drygt 15 procent av nybörjarstudenterna i Umeå har funderat på att hoppa av eller byta studieort på grund av sin bostadssituation. Det visar den enkätundersökning som Vertex gjorde på Välkomstmässan.

Under teminsstarten har bostadsfrågan varit ett hett ämne. Den 15 augusti publicerades en debattartikel i Västerbottens-Kuriren där AB Bostadens vd Ann-Sofi Tapani och Lars Lustig,  universitetsdirektör vid Umeå universitet, menade att debatten kring bostadssituationen för studenter i Umeå var onyanserad. Artikeln avslutades: ”Men det är viktigt att inte måla upp en bild av att studenter avsäger sig studieplatser på grund av bostadsbrist eftersom det generellt inte är så i Umeå. Snarare ska vi lyfta fram att Umeå är en dynamisk stad med ett attraktivt universitet samtidigt som vi här inte alls har samma problem på bostadsmarknaden som i storstäderna.”

UNDER VÄLKOMSTMÄSSAN den 13 september fyllde 100 studenter i Vertex enkät rörande bostadssituationen för för studenter i Umeå. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.
Enkäten visar att nästan hälften av de svarande bor i lägenhet eller bostadsrätt. 14 procent bor i korridorrum och lika stor andel som inneboende. Den minst vanliga boendeformen bland de 100 svarande är kollektiv (7 procent) och villa/radhus (7 procent).

52 PROCENT AV DE SVARANDE är nybörjarstudenter, vilket innebär att de inledde sina studier denna hösttermin. Bland dem har drygt 15 procent funderat på att hoppa av eller byta studieort på grund av bostadssituationen. Motsvarande andel för studenter som påbörjat sina studier vid Umeå universitet i våras eller tidigare är endast 4 procent.

DRYGT 17 PROCENT AV DE  tillfrågade nybörjarstudenterna bor fortfarande hemma hos föräldrar eller släktingar, jämfört med två procent av de äldre studenterna. Att bo som inneboende visade sig även det vara betydligt vanligare bland nybörjarstudenterna. Hela 23 procent av nybörjarstudenterna bodde vid tiden för Välkomstmässan som inneboende, jämfört med 2 procent bland de övriga studenterna.

59 PROCENT AV DE SVARANDE tycker att bostadssituationen för studenter i Umeå är ”dålig” eller ”mycket dålig”. Endast 4 procent anser att den är mycket bra.

ANDERS SAMUELSSON