Café Nian är i särklass Umeås ”högsta” fik, beläget på våning 9 i Norrlands universitetssjukhus. Jennifer Skytén tog med kameran den 16 oktober och fångade en doft av morgonkaffe bland studenter och sjukhuspersonal.
– Jag pluggar till tandläkare så jag håller till väldigt mycket på Nian. Vi brukar alltid sitta där med våra matlådor och fika där ett par gånger i veckan. Det är ju i stort sett enda stället för oss medicinstudenter att hänga på så de flesta håller till där på raster och lunch, säger Jennifer Skytén.

FOTO: JENNIFER SKYTÉN