Tredjedelsregeln är betydligt mindre komplicerad än vad den kan verka. Mer om den i månadens avsnitt av Vertex fotoskola.

Det spelar ingen roll om du fotar med systemkamera, kompaktkamera eller din mobiltelefon – du kan alltid ta bättre bilder. I tidigare avsnitt har vi tagit upp vad man bör tänka på innan man köper en kamera, hur man undviker att få suddiga bilder samt några enklare tips för en vassare komposition. Nu ska vi gå igenom den omtalade tredjedelsregeln, som är betydligt mindre komplicerad än vad den kan verka.

Tredjedelsregeln är en av de mest omtalade ”reglerna” för hur man kan komponera sin bild. Kort sagt handlar det om att föreställa sig ett rutnät över bilden där både höjd och bredd är uppdelade i tredjedelar (se bilden). Många mobiltelefoner och vissa digitalkameror har till och med en inbyggd funktion som kan ge dig ett rutnät på displayen. Anledningen till att man använder sig av tredjedelsregeln är dels att det skapas en mer dynamisk bild än när motivet konsekvent hamnar i mitten, dels att forskning visar att våra ögon naturligt söker sig till beskärningspunkterna när vi tittar på en bild.

Placera huvudmotivet i skärningspunkterna. I rutnätet blir det således fyra beskärningspunkter (se bilden) mellan lodräta och vågräta linjer och tredjedelsregeln bygger i mångt och mycket på att placera det du tycker är huvudmotivet i någon av dessa (se fågelns öga i bilden). Detta gör att motivet inte hamnar i mitten, som är vanligast, utan ger ett mer varierat intryck. Exempel på huvudmotiv kan vara ansikte, ögon, blomma eller liknande.

Var riktas blicken? När du väl placerat det viktigaste i bilden i någon av beskärningspunkterna bör du, ifall du fotograferat en människa eller ett djur, tänka på vart blicken är riktad. I de allra flesta fall bör blicken vara riktad inåt, mot den större ytan (se bilden), istället för att blicken riktas ut ur bilden.

Placera objekt längs med linjerna. Testa att placera horisonten längs någon av de två vågräta linjerna för att undvika att den hamnar i mitten, vilket är vanligast. Testa även att hitta objekt att placera längs de lodräta linjerna (se trädgrenarna på bilden).

Bryt mot regeln! Detta kan verka motsägelsefullt efter ovanstående text, men tänk på att det i slutändan är du som bestämmer hur du vill ha din bild. Tredjedelsregeln är ofta en stor hjälp för att skapa en välkomponerad bild, men låt den inte komma i vägen för din egen personliga stil. Att göra något enbart för att regeln säger så gör varken bilden eller dig någon tjänst. Testa tredjedelsregeln, se om det är något du tycker funkar och använd den i de bilder där du tycker att den lyfter helheten.

I nästa avsnitt av Vertex fotoskola, som blir det sista, kommer vi ge några tips på grundläggande bildbehandling som du kan göra i såväl mobiltelefonen som Photoshop.

Anders Samuelsson

Vertex fotoskola – del 1
Vertex fotoskola – del 2
• Vertex fotoskola – del 3