Umeå kulturförening Humlan, som bland annat arrangerar festivalen Umeå Open, är i akut ekonomisk kris. Nu ber föreningen Umeå kommun om ett utvecklingsbidrag för att rädda verksamheten.

Kulturföreningen Humlans ekonomi har gått knackigt efter kulturhuvudstadsåret 2014, då en boom i form av ökade bidrag, fler arrangemang och större omsättning gav rejäl skjuts åt verksamheten.

Men efter kulturhuvudstadsåret har föreningen haft svårt att hitta en mindre ekonomisk kostym, med ett växande underskott som följd. Dessutom har inomhusfestivalen Umeå Open gått med förlust de senaste åren. Detta har bland annat resulterat i att de båda anställda nu slutar, då pengar till löneutbetalningar saknas.

Nils Andrén, producent på Humlan, berättar att föreningen sedan slutet av förra året haft en dialog med Umeå kommun om den ekonomiska krisen. I går lämnades en skrivelse in, där Humlan ber om ett extra utvecklingsbidrag på 750 000 kronor, som en engångssumma – detta utöver det årliga stödet på knappt 1,3 miljoner som Humlan får från kommunen för att arrangera Umeå Open, PopUp och annan verksamhet.

I skrivelsen skissas även på vad ett mindre engångsstöd, på 340000 kronor, skulle innebära. Då skulle Humlan kunna avsluta de arrangemang som är inplanerade och sedan kunna fortsätta på ideell basis, utan någon möjlighet att utveckla och planera framtida verksamhet förrän nästa år, då nya verksamhetsstöd kan fås. Utan engångsstöd från kommunen bedömer föreningen att verksamheten måste avvecklas.
Blir det något Umeå Open 2019?
– Vi siktar på att göra festivalen, men just nu har vi ingen personal som kan planera den. Vi väntar och ser vad vi kan få för stöd, säger Nils Andrén som nästa vecka avslutar sin tjänst som producent.
Hur ser du på Humlans framtid?
– Den är väldigt osäker just nu, men vi ser ändå hoppfullt på framtiden. Vi har så många engagerade och duktiga personer som jobbar med Humlan och för kulturen, vilket även Umeå som stad vinner på. Jag hoppas och tror att Humlan kan finnas kvar.

När Umeå kommun ska fatta beslut om kulturföreningen Humlans begäran om utvecklingsbidrag är i dagsläget inte bestämt.

Bertil Janson