Den femte maj kommer Lulespexets turné till Umeå. Vertex recensent har sett premiären och drömmer om en riktig maktkamp med Umespexarna.

Drottning Kristina på tronen.
Drottning Kristina på tronen.

I Umeå regerar Kung Arthur i Umespexarnas regi. Trettio mil norrut har även Drottning Kristina krönts nu när Lulespexet har haft sin premiär. Spelet om tronen i sextonhundratalets Sverige består av flera parallella berättelser, som ibland är svåra att följa.

DEN SISTA AV ÄTTEN VASA, Katarina Vasa, vill se sin son Karl som kung över Sverige. Genom sin list och brist på moral försöker hon få till en romans mellan sonen och drottningen Kristina. Tyvärr har den blyge Karl bara ögon för Hedvig Eleonora, Kristinas väninna. Med den berättelsen som grund genomsyras intrigerna av rikskanslern Axel Oxenstierna, häxerianklagade Olof och inte minst den egocentriske Rèné Descartes. Den landsförvisade filosofen har kallats till det svenska hovet för att lära Kristina hur man uppför sig, nu när hon är drottning. Givetvis blir kvinnokarlen till fransos även involverad i Karls trånande efter Hedvig Eleonora.

SPEXET SOM HELHET är mycket underhållande och ambitiöst producerat. Ljud och ljus sköts proffsigt och en välgjord dekor med fantasifulla överraskningar ramar in en bra föreställning. Ensemblen håller överlag hög klass med träffsäker sång och imponerande kostymer. De flesta scener har ett antal omstarter på lager, bortsett från de uppskattade pyrotekniska detaljerna som brinner av alltför fort.

SÖNDAG DEN 5 MAJ möts Umeås och Luleås spexare när Lulespexarnas veckolånga turné gör sin första anhalt på Sagateatern i Umeå. Till skillnad från Kung Arthur, kvinnan som är medvetet maskulin för att nå sin position, intar Kristina tronen som en omedvetet manhaftig drottning med gälla skrik. Det hade varit en syn att se dem två tillsammans. Frågan är bara vilken kung eller drottning som är Norrlands rättmätiga regent i år.

PATRIK ISACSSON
FOTO: MARIE ERIKSSON