Staten förser dig med lön och gratis sjukvård. Men bara om du vid 69 års ålder går med på att bli de andra medborgarnas mat.

Köttberget utspelar sig i en tid då vi inte längre jobbar för att ha råd att konsumera. Värdet av vår lediga tid har blivit något så konkret att priser inte längre anges i kronor, utan i antal arbetade timmar. Fokus har flyttats från att leva så länge som möjligt till att leva så kvalitativt som möjligt – för vad tjänar väl egentligen samhället på någon som bara är gammal, ensam och sjuk?

Emil Nilsson-Mäki och Karin Malmberg.

Själva namnet, Köttberget – ett ansvarsfullt förslag, är en parafras på Jonathan Swifts ironiska artikel Ett anspråkslöst förslag, vars lösning för dåtidens fattigdom gick ut på att äta barn. Om en liknande sorts kannibalism, förklädd till en debatt om effektivitet, och om en norm där människoliv bytts ut mot siffror, handlar Köttberget.
  – Det är ett allvarligt tema som vi gör satir kring, berättar Emil Nilsson-Mäki, konstnärlig ledare och regissör.

Uppsättningen, som både är en teaterföreställning och en konstutställning, innebär ett helt nytt grepp för arrangerande Skuggteatern.
  – I den vanliga teatern finns ju inte den interaktionen eller påverkbarheten mellan skådespelarna och de som tittar, förklarar skådespelaren Karin Malmberg, och syftar på hur publiken i Köttberget blir publik i dubbel bemärkelse: dels som faktiska besökare, och dels som deltagare i den guidade tur som utgör föreställningens handling.

Köttberget har premiär fredag den 28 september i Kulturhuset Klossen på Ålidhem.

Läs längre artikel i Vertex nr 7-2017.

Sofie Gisslén