Journaliststudenten Vendela Wikström fick protokollet från Umeå studentkårs senaste fullmäktigemöte – och uppdraget att skriva något inför kårvalet. Det blev följande krönika.

Vendela Wikström läser journalist-programmet i Umeå.
Vendela Wikström läser journalist-programmet i Umeå.

– Klart du ska gå med i Studentkåren, då kommer du ju in på kårpubarna! Ungefär så löd motiveringen som räckte för att de flesta i min klass skulle införskaffa en kårlegitimation när vi i höstas tog steget in i studentlivet på Umeå universitet.  Att vi även fick en vattenflaska med kårsektionens logga och en praktisk tygkasse var ju en fin bonus. Mer än så reflekterade inte jag inte över mitt medlemskap, och jag tror inte de andra gjorde det heller.

Men studentkårerna vid Umeå universitet gör betydligt mer än att fixa fester och dela ut vattenflaskor och tygkassar. Faktum är att kårerna utgör vår viktigaste röst när det kommer till att påverka universitetets ledning gällande arbetsmiljöfrågor, utbildningsfrågor och frågor om jämställdhet. Det är även dem vi kan vända oss till och få hjälp av om vi upplever problem under utbildningen eller känner oss orättvist behandlade.

Vi befinner oss alla i en viktig period i livet där våra prestationer har stor betydelse för hur vår yrkeskarriär ser ut i framtiden. Den psykiska hälsan spelar en stor roll för att upprätthålla motivationen till uppsatser och tentor även när orken tryter och pressen är stor.

Därför är det viktigt att vi trivs med vår utbildning, att vi har en fritid och ett socialt umgänge som ger oss energi. Och just det, att göra studentlivet till en så rolig och givande period som möjligt där vi kan trivas och utvecklas, är ett av studentkårens viktigaste uppdrag.

För att studentkåren ska tjäna sitt syfte så bra som möjligt givetvis krävs omfattande organisering. Många är de studenter som engagerar sig ideellt för att de mål som finns nedskrivna på papper ska uppfyllas i praktiken. Till grund för allt arbete ligger studenterna, vilka kårens handlingar ska basera sig på.

I kårvalet den 11–21 april avgörs hur Umeå studentkårs fullmäktige ska se ut, alltså vilka partier som ska sitta där och vilka ideologiska åsikter som ska forma livet för studenterna på campus. Trots att denna fråga berör oss i allra högsta grad, är det bara omkring femton procent av oss som i de senaste valen utnyttjat vår demokratiska möjlighet till studentinflytande genom att rösta. Femton procent!

Studentkåren finns till för oss, och utgörs av oss. Precis som medborgare har ett ansvar att vara insatta i de samhällsfrågor som diskuteras och förväntas delta i valen som påverkar samhället vi lever i, har vi som studenter ett ansvar att främja ett campus som hela tiden utvecklas till det bättre och som gör Umeå till den blomstrande studentstaden den är. På första valdagen i vår kommer i alla fall jag att se till att rösta. Hoppas du också gör det!

Vendela Wikström

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 3-2016,
som utkommer den 29 mars.