Studenter på universitetet är mycket mer oförutsägbara än de på gymnasiet – och efter en lång sommar är det högst osäkert vilka vi får träffa igen.

Jenny Pira läser medie- och kommunikations-vetenskap i Umeå.
Jenny Pira läser medie- och kommunikations-vetenskap i Umeå.

Många får kanske en ”aha!”- eller ”åh nej!”- upplevelse när de upptäcker att det på universitet inte finns något klassiskt, renodlat ”sommarlov”. De flesta som går i korridorerna just nu kommer inte att hänga vid älven varje kväll och en del kommer inte ens att komma tillbaka igen till hösten, trots att de har kurser kvar. Studenter på universitet är mycket mer oförutsägbara än de på gymnasiet, eftersom vidareutbildningar kan ta flera olika riktningar.

Du som precis får ditt första sommaruppehåll kommer kanske märka att inte alla kursare hittar tillbaka till hösten. Första terminerna är det i vissa program vanligt att studenter hoppar av, andra var kanske bara frikursare som aldrig hade för avsikt att gå längre än de första momenten.

Du som är mitt i studietiden märker kanske att dina kursare inte spenderar sommaren på stranden utan istället praktiserar utan lön på en firma i branschen, eller tar strökurser under sommaren för att få CSN.

Du som går ut för gott kanske redan har tappat halva klassen på vägen och ser att vissa redan stadgat sig någonstans – kanske fick de jobb direkt efter examensuppsatsen. Vissa kursare sitter säkert med panik inför livet med nya rutiner som väntar när studierna är slut, medan andra ser ljuset i tunneln.

Men så är det på universitetet! Speciellt på ett universitet som Umeå där många av studenterna inte har sina rötter i campusjorden. På Umeå universitet är det nämligen ruljans på studenterna, något som du eventuellt kommer att uppleva efter den ljuva sommartid som nu står för dörren. Var inte orolig över vart dina kursare försvinner bara –”great minds think alike”. Ni sökte och antogs alla till samma utbildning, så antagligen finns det någon gemensam nämnare.

Även om ni nu under uppehållet sysslar med helt olika grejer så kommer det säkert att sluta bra – speciellt för er som träffas på campus igen till hösten.

Jenny Pira