Några norrländska ansikten finns INTE på de nya sedlar som kommer i oktober. Så fattigt är väl ändå inte Norrland på kulturella personligheter?

Rickard Åstrand pluggar till lärare.
Rickard Åstrand pluggar till lärare.

Vad händer 2015 som inte hände 2014? Kulturhuvudstadsåret och supervalåret är över. Och vad kan matcha det? Inte mycket, tänker många. Men en sak som 2015 erbjuder, och som kommer lämna avtryck framöver, är det som Riksbanken valt att kalla Kulturresan.

Kulturresan är ansiktena av Astrid Lindgren, Evert Taube, Greta Garbo, Ingmar Bergman, Birgit Nilsson och Dag Hammarskjöld som i oktober börjar pryda våra sedlar. Kul, kan tyckas, eftersom de nya sedlarna även pryds av olika landskapsmotiv i Sverige. Lindgrens motiv är Småland, Taubes är Bohuslän, Garbos är Stockholm, Bergmans är Gotland, Nilssons är Skåne och Hammarskjölds är… Lappland?

Här går det inte ihop, eftersom den före detta FN-sekreteraren föddes i Jönköping och växte upp i Uppsala. Den annars närmaste kopplingen jag funnit mellan Hammarskjöld och Lappland är ett ordförandeskap i Svenska Fjällklubben.

Min reaktion är inte att Hammarskjöld oförtjänt hamnat på 1000-lappen, utan att norrländska ansikten helt utelämnats från sedlarna. Så fattigt är väl ändå inte Norrland på kulturella personligheter?

Förslagsvis hade jag kunnat se Sara Lidman på en sedel eftersom hon, i sitt författarskap, delvis beskrev Norrland och den periferi landsändan befinner sig i. Men så blev det ju inte, eftersom Kultur­resan är en resa med Stockholm som nordligaste hållplats.

Rickard Åstrand