Behöver jag påminna om att vi är på väg rakt in i en storskalig ekosystemkollaps? Det undrar geovetarstudenten Johan Appelblad.

I en ny krönika med miljötema, bland annat med anledning av Vertex intervju med rektor Hans Adolfsson, påpekar Johan Appelblad att inga lösningar finns ”i en värld där ingen tar svåra beslut och alla pekar på alla”.

Han fortsätter:

”Rektor Hans pekar på att forskningen behövs och att beslut måste tas högre upp för att klimatkrisen ska kunna avvärjas. Företagen pekar på att forskningen inte har utvecklat planetvänliga tekniker (finns de?) och pekar också uppåt på att politiska beslut måste motverka den konkurrensorättvisa som skulle kunna uppstå vid förändringar. Det svenska styret pekar vidare mot högre instanser, men också mot individerna vars intressen de skyddar genom demokratin. Och här är jag som pekar mot rektor Hans…”

Läs hela krönikan i Vertex nr 6-2019.