Vertex nr 5–2019, med bland annat kritik mot flygkulturen på universitetet och en undersökning om bostadssituationen för studenter, finns idag att hämta i Vertex tidningsställ på campus (se lista nedan). Läs mer om innehållet i nya numret.

Vertex tidningsställ finns här:
• UB, entréhallen
• Lindellhallen
• Umeå studentkår
• Samhällsvetarhuset (vid kafé Tornet)
• Humanisthuset – entréer
• Beteendevetarhuset (nära fiket)
• Universum
• MIT-huset
• Naturvetarhuset
• NTK:s expedition
• KBC – i fiket
• Vårdvetarhuset
• NUS – kafé 9:an
• Konstnärligt campus – restaurangen