Umeå universitet kommer inte att bistå med ekonomiskt stöd till Umeå studentkårs konceptidé om ett alkoholfritt kafé i NH:s lokaler. Beslutet togs på rektorsmötet den 29 oktober och motiveras med att Umeå universitet ”..utifrån kärnverksamheten utbildning” inte kan ”motivera ett tjänsteköp av sådan verksamhet och kan av konkurrensskäl inte stödja verksamheten.”

Umeå universitet ser dock positivt på att det etableras en kvälls- och nattöppen alkoholfri verksamhet på campus. Umeå studentkårs ordförande Linus Lundström säger att beslutet var väntat och att de inte gett upp hoppet om att ordna ett nattöppet alkoholfritt alternativ på campus.

– Det är givetvis tråkigt då vi gärna hade haft en stor organisation i ryggen. Men vi står inte och faller med beslutet. Vi söker finansiering externt, bland annat från kommunen och nykterhetsorganisationer.

Linus Lundström säger  att det inte går sätta något preliminärt datum för ett eventuellt öppnande då lokalfrågan ännu inte är löst.

– Det är i slutändan Akademiska Hus som beslutar vilka de ska hyra ut NH-lokalerna till.

ANDERS SAMUELSSON