25 elever som i höst ska börja årskurs 8 deltar i ett forskarläger i Umeå, organiserat av forskare vid Umeå universitet.

– Syftet med lägret är att fånga elevernas intresse för naturvetenskap och visa hur naturvetenskaplig forskning går till, säger Hanna Uvell som är huvudansvarig för organisationen.

Forskare från olika naturvetenskapliga discipliner – kemi, växtfysiologi, matematik, fysik, medicin och vetenskapshistoria – deltar som ledare under lägerveckan 11-15 augusti. Eleverna kommer från skolor runt Umeå, Örnsköldsvik och Hammardal i Jämtland.