Den 24 maj får Karin Danielsson-Öberg ta emot Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014 till yngre lärare.

Karin Danielsson-Öberg disputerade 2010 och har sedan dess varit verksam som universitetslektor vid Institutionen för informatik. Hon får samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris, riktat till yngre lärare, för att hon ”bidrar kontinuerligt till kvalitetshöjande insatser inom utbildning på både grund- och avancerad nivå, inte minst när det gäller internationalisering”.

Med yngre lärare avses lärare med en läraranställning omfattande högst fem år. Syftet med priset är att uppmärksamma lärare som inte hunnit verka så länge inom utbildningen, men som ändå utmärkt sig i undervisning och i övrigt arbete inom grundutbildningen.

Priset är på 30 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 24 maj.