Torsdag förmiddag visas hållbara idéer för framtiden i en utställning i Lindellhallen. Det är studenterna från kursen Socialt och ekologiskt entreprenörskap som presenterar sina idéer på initiativ, organisationer och lösningar till hållbarhetsutmaningar.

Idéerna sträcker sig från smarta energilösningar till inlärningsstöd för ungdomar med dyslexi. Utställningen är en del av hållbarhetsarbetet på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Handelshögskolans mål är att erbjuda studenter en lärandemiljö av hög kvalitet som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktiv förhållningssätt till frågor rörande de globala hållbarhetsmålen. Utställningen är pågår torsdag den 28 november kl. 09.00–12.00.