Juryns val föll inte på umeåstudenten Martin Andersson, utan på Sara Landfors, som studerar vid Chalmers Tekniska Högskola. Det blir alltså Sara som får vikariera en månad som koncernchef för Addeco, med tillhörande månadslön på 100000 kronor.