En student och fyra forskare vid Umeå universitet har fått priser respektive stipendier av Kungliga Skytteanska samfundet i Umeå. Priserna kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

Stina Persson, elev vid Konsthögskolan, får studentstipendiet till ung konstnär, med motiveringen att hennes arbete öppnar ”stora frågor om tid och rum utifrån den enkla gesten”.

Pris till yngre välförtjänt forskare tilldelas Anna Johansson, humanistiska fakulteten, och Folmer Bokma, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Anna Johansson, fil dr, HUMlab, ”har en betydande roll i samverkan med Stanford- och Wollongong-universiteten och för teoriutveckling inom området digital humaniora”, enligt motiveringen, och Folmer Bokma, fil dr, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får priset för att han är ”en mycket framgångsrik och självständig ung forskare, men också för sin sant akademiska hållning till kunskap och kunskapsutveckling”.

Christina Lindén, docent vid medicinska fakulteten, får Margareta och Eric Modigs pris. Lisbeth Lundahl, professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, får priset till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området.