Statliga universitet och högskolor ska kunna omvandlas till privata stiftelser. Det förslaget presenterade regeringen under sommaren.

Genom att införa en ny särskild stiftelseform, högskolestiftelser, vill regeringen ge lärosäten större handlingsfrihet att till exempel bedriva verksamhet utomlands. En högskolestiftelse är en egen juridisk person som kan ingå avtal på samma sätt som andra juridiska personer. En högskolestiftelse kan också utan begränsningar ta emot och förvalta donationer, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar.

Högskolestiftelser ska enligt förslaget ha fortsatt finansiering av staten och därmed krav från staten att säkerställa att de statliga medlen används effektivt och för avsedda ändamål.

Studenters rättssäkerhet ska enligt utbildningsdepartementet ”väsentligen förbli likvärdig efter en ombildning till en högskolestiftelse”, med till exempel samma bestämmelser om studentinflytande och studentrepresentation som gäller för statliga universitet och högskolor.

Förslaget är nu på remiss till den 10 oktober 2013. Förändringarna i stiftelselagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.