För drygt ett år sedan disputerade Anna Greggas Bäckström med avhandlingen ”Ja bare skrivar som e låter” – En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på SMS. Nu får hon Kungliga Gustav Adolfs-Akademien pris ur Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning.

I sin avhandling beskriver Anna Greggas Bäckström bland annat hur det sedan tidigare finns en tradition av skrivande på dialekt, men  det nya är att dessa ungdomars skrivande är funktionellt, de skriver på dialekt för att det är praktiskt. Dialekten är också viktigt för att känna gemenskap och samhörighet. Att skriva på dialekt går snabbt, är enkelt och innebär att ungdomarna slipper ”översätta” från dialekt till standardsvenska.

I prismotiveringen kallas avhandlingen ”en pionjärinsats på dialektologins område där sociodialektala perspektiv kombineras med literacyforskning”. Priset utdelas vid Akademiens sammanträde den 6 november i Uppsala.