Umeå universitets utbildning som leder till sjukhusfysikerexamen håller hög kvalitet, konstaterar Högskoleverket, HSV, i en ny utvärdering.

– Det är väldigt trevligt att bli bedömda ha en utbildning med hög kvalitet och i vissa fall mycket hög kvalitet. Det är vår absoluta målsättning att nå högsta betyg till nästa utvärdering, säger Lennart Olofsson, studierektor för utbildningen i sjukhusfysik, i ett pressmeddelande.

HSV:s kvalitetsutvärderingar grundas på studenternas examensarbeten, lärosätets självvärdering, samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar att nå målen i examensbeskrivningarna.