18 av 24 sjukgymnastutbildningar i landet, däribland de fyra som ges i Umeå, får högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Sjukgymnastutbildningen är ett av de större yrkesexamensprogrammen med nästan 2 000 studenter i landet. Utbildningen erbjuds vid åtta universitet och högskolor.

Efter utvärderingen får de fyra sjukgymnastutbildningar som ges vid Umeå universitet omdömet ”mycket hög kvalitet”. Det gäller sjukgymnastexamen, sjukgymnastik – kandidatexamen, sjukgymnastik – magisterexamen och sjukgymnastik – masterexamen.