Det blir sju partier som ställer upp i valet till Umeå studentkårs fullmäktige den 13–23 april.

De senaste åren har sex partier jagat röster bland medlemmarna i Umeå studentkår, som kårvalet riktar sig till. I år hade antalet partier kunnat bli åtta, men ett av dem, Gröna studenter, kommer inte att kunna delta, då deras registrering inkom för sent. Kårens valnämnd har nu klubbat att antalet partier alltså blir sju.

De partier som ställer upp är: Förenade studenter, Arbetarpartiets studentfackliga alternativ, Studentpartiet Socialdemokraterna, Moderat student, Vänsterstudenterna, Liberalerna och Kvarkens Kamrater.