Totalt sökte 417 000 personer till program och kurser vid landets universitet och högskolor hösten 2016. Det är en ökning med 2 procent jämfört med hösten 2015. Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Det visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Av de 170 600 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 17 800 till lärarutbildningar – vilket är 5300 fler sökande än för fem år sedan. Den enskilda yrkesexamen med flest behöriga förstahandssökande är civilingenjörsutbildningen, som söktes av 12 000. Sjuksköterskeutbildningen hade 8 600 behöriga förstahandssökande och socionomutbildningen hade 7 100.

Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (53 100) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (39 600), pedagogik och lärarutbildning (21000) samt teknik och tillverkning (24 600).