John Keane, professor i statsvetenskap vid University of Sydney och vid Wissenschaftszentrum Berlin, kommer den 30 januari till Umeå universitet för att tala om tendenser i granskningssamhället ur ett demokratiperspektiv. Föreläsningen i Naturvetarhuset, N 430, är öppen för alla.

Keane har utvecklat begreppet ”monitory democracy’ för att synliggöra hur demokratin förändrats genom olika granskningsinstitutioner i och utanför den offentliga sektorn. I sin första föreläsning (kl. 10.00) utvecklar Keane sina tankar om monitory democracy. Den andra föreläsningen (kl. 13.00) handlar om hur demokratin förändras i grön riktning där också granskningsinstitutionernas betydelse uppmärksammas.

John Keane är också föreståndare för I­nstitute for Democracy and Human Rights.